Bookmark and Share

ผ้าไหมสุรินทร์

           จากความตระการตาของการถักทอเส้นไหม ออกมาเป็นผืนผ้ากระทั่งกลายเป็นเสื้อผ้าไหม สวยเด่นของเหล่าผู้นำต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วม ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มเอเปก เมื่อปี 2546 รวมถึง สานสายใยมาเป็นผ้าคลุมไหล่และเสื้อถวาย เป็นของขวัญที่ระลึกแด่พระราชอาคันตุกะนานา ประเทศ ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานฉลอง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทำให้คนไทยทั้ง ประเทศและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงความ งดงามของผ้ายกทอชั้นสูงหนึ่งเดียวในประเทศไทย จากฝีมือของชาวบ้านบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ ผ้ายกทอโบราณที่สร้างชื่อให้กับชาวบ้านบ้านท่าสว่าง นั้นคิดค้นมาจากการผสมผสานระหว่างความ คิดจากการใช้ผ้าลายโบราณและลายจำหลักที่ ปรากฏอยู่ตามปราสาทขอมในท้องถิ่นอีสาน ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของคน สุรินทร์ออกแบบเป็นลายผ้าไหมใหม่ เรียกว่า “ผ้ายกทองโบราณ”
           แต่สำหรับวิถีชีวิตของชุมชน โดยปกติก็ยัง นิยมใช้ผ้าไหมในชีวิตประจำวันกันโดยทั่วไป ซึ่ง ผ้าไหมเมืองสุรินทร์ มีลักษณะโดดเด่นด้วยลวดลาย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ได้รับอิทธิพล มาจากเขมร จะมีความแตกต่างจากผ้าไหมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด บ่งบอกความเป็นผ้าไหมเมืองสุรินทร์ ด้วยเหตุนี้ ลายดอก ลายขิด มัดหมี่ จึงไม่เหมือนใคร อีกทั้ง ยังนิยมใช้ ไหมหนึ่ง หรือ ไหมน้อย ที่เขมรเรียกว่า “โซดซัจ” (ไหมเนื้อใน) ซึ่งเป็นเนื้อไหมชั้นใน ลักษณะเส้นเล็ก มีความละเอียด นุ่ม เงางาม มี คุณภาพดีที่สุด